Molitve koje treba znati svaki kršćanin

OČE NAŠ
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
Dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Amen


ZDRAVO MARIJO
Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.
Amen


SLAVA OCU
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova!
AmenAPOSTOLSKO VJEROVANJE
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
AmenANĐEO GOSPODNJI
Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
I ona je začela po Duhu Svetomu.
Zdravo Marijo...

Evo službenice Gospodnje,
Neka mi bude po riječi tvojoj
Zdravo Marijo...

I Riječ je tijelom postala,
I prebivala među nama.
Zdravo, Marijo ...

Moli za nas, sveta Bogorodice,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine,
ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu
navještenju spoznali utjelovljenje Krista,
Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi
uskrsnuća privedeni budemo.
Po istom Kristu Gospodinu našem.
Amen


ANĐELU ČUVARU
Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju čuvaj mene noću, danju.
Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem, sretno da u nebo dođem
da se ondje s tobom mogu vijekom klanjat dragom Bogu.


MOLITVA ZA POKOJNE
- Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
- I svjetlost vječna svijetlila im.
- Počivali u miru.
Amen


DUŠO KRISTOVA
Dušo Kristova, posveti me!
Tijelo Kristovo, spasi me!
Krvi Kristova , napoj me!
Vodo iz prsi Kristovih, operi me!
Muko Kristova, okrijepi me!
O dobri Isuse, usliši me!
Među rane svoje sakrij me!
Ne dopusti da se odijelim od Tebe!
Od neprijetelja zlobnoga brani me!
U času smrti moje zovni me!
I zapovijedi mi da dođem k Tebi!
Da Te sa svetima Tvojima hvalim
U vijeke vjekova!
Amen


VJEROVANJE

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogucega,
stvoritelja neba i zemlja,
svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinorodenoga Sina Božjega.
Rodenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rodena, ne stvorena,
istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega
spasenja sišao s nebesa.
I utjelovio se po Duhu Svetom
od Marije Djevice:
i postao covjekom.
Raspet takoder za nas:
pod Poncijem Pilatom mucen i pokopan.
I uskrsnuo treci dan, po Svetom Pismu.
I uzašao na nebo:
sjedi s desne Ocu.
I opet ce doci u slavi
suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu nece biti kraja.
I u Duha Svetoga,
Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom skupa casti i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima.
I u jednu svetu katolicku i apostolsku Crkvu.
Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.
I išcekujem uskrsnuce mrtvih. I život buducega vijeka.
Amen.


KAJANJE
Kajem se od svega srca, što sam uvrijedio/la Boga, najvece i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe, i cvrsto odlucujem, da cu se popraviti i da necu više griješiti. Amen.


ZDRAVO KRALJICE
Zdravo, Kraljice, majko milosrda,
živote, slasti i ufanje naše zdravo.
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujuci i placuci
u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, odvjetnice naša,
one svoje milostive oci na nas
te nam poslije ovoga progona
pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.


BLAGOSLOV S PRESVETIM
Svet, svet, svet,
Svet i presvet,
Isus u Oltarskomu Otajstvu Presvetomu.

Divnoj dakle Tajni ovoj
Klanjamo se smjerno mi,
Stari zakon žrtvi novoj
Nek se sada ukloni,
Vjera duši čovjekovoj,
Nek spoznanje dopuni.
Bogu Ocu, Bogu Sinu
Hvala s pjesmom radosnom.
Slavimo im veličinu,
Častimo ih dušom svom,
K Duhu Svetom nek se vinu
Glasi s dikom jednakom.
Amen

- Kruh s neba dao si njima. (Aleluja).
- Koji svaku slast u sebi ima. (Aleluja).

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu Muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi Tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Amen