Tuđa suza

vlastita bol

imena ne trebaš

ionako ti je tijelo

u platno uvijeno

najbolnije boli

svakodnevica

bez tebe

Navik on živi ki zgine pošteno

Spomen soba za sve poginule bojovnike 108. pjesacke brigade HVO Ravne - Brcko

UĐI TIHO, POMOLI SE ZA NJIHOVU DUŠU I ZAHVALI SE !